Câu hỏi 1 trang 74 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 74 SGK Đại số 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng

LG a

\(3,25 < 4\)

Phương pháp giải:

So sánh các số và chọn kết luận đúng.

Giải chi tiết:

Là mệnh đề đúng.

LG b

\(- 5 >  - 4\dfrac{1}{4}\)

Phương pháp giải:

So sánh các số và chọn kết luận đúng.

Giải chi tiết:

Là mệnh đề sai vì \( - 4\dfrac{1}{4} =  - \dfrac{{17}}{4} >  - \dfrac{{20}}{4} =  - 5\)

LG c

\(- \sqrt 2  \le 3\)

Phương pháp giải:

So sánh các số và chọn kết luận đúng.

Giải chi tiết:

Là mệnh đề đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Bất đẳng thức
Gửi bài