Trả lời câu hỏi 1 trang 57 SGK Giải tích 12

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau và nêu nhận xét về tập xác định của chúng...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ đồ thị của các hàm số sau và nêu nhận xét về tập xác định của chúng:

\(y = {x^2};\,y = {x^{{1 \over 2}}};\,y = {x^{ - 1}}\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Đồ thị của hàm số \(y = {x^2}\): đường màu đỏ.

Đồ thị của hàm số \(y = {x^{{1 \over 2}}}\): đường màu xanh.

Đồ thị của hàm số \(y = {x^{ - 1}}\): đường màu tím.

Ta có:

Tập xác định của hàm số \(y = {x^2}\) là \(\mathbb R.\)

Tập xác định của hàm số \(y = {x^{{1 \over 2}}}\) là \(\left( {0, + \infty } \right)\).

Tập xác định của hàm số \(y = {x^{ - 1}}\) là \(\mathbb R \backslash \left\{ 0 \right\}\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close