Câu hỏi 1 trang 40 SGK Đại số 10

Vẽ đồ thị của các hàm số....

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ đồ thị của các hàm số: \(y = 3x + 2\); \(y =  - {1 \over 2}x + 5\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Cho \(x,y\) lần lượt nhận các giá trị bằng \(0\) rồi tìm giá trị còn lại sẽ được tọa độ các giao điểm của đồ thị hàm số với hai trục tọa độ.

- Nối các giao điểm này với nhau ta được đồ thị hàm số.

Lời giải chi tiết

Vẽ đồ thị hàm số: \(y = 3x + 2\).

Cho \(x = 0 \Rightarrow y = 2\) \( \Rightarrow A\left( {0;2} \right)\).

Cho \(y = 0 \Rightarrow x =  - \dfrac{2}{3}\) \( \Rightarrow B\left( { - \dfrac{2}{3};0} \right)\).

Vẽ đồ thị hàm số \(y =  - \dfrac{1}{2}x + 5\).

Cho \(x = 0 \Rightarrow y = 5\) \( \Rightarrow C\left( {0;5} \right)\).

Cho \(y = 0 \Rightarrow x = 10\) \( \Rightarrow D\left( {10;5} \right)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close