Câu hỏi 1 trang 19 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 19 SGK Đại số 10. Khi đọc các thông tin sau em hiểu đó là các số đúng hay gần đúng ?...

Quảng cáo

Đề bài

Khi đọc các thông tin sau em hiểu đó là các số đúng hay gần đúng ?

Bán kính đường Xích Đạo của Trái Đất là 6378 km.

Khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất là 384 400 km.

Khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất là 148 600 000 km

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức thực tế nhận xét các số liệu đề bài đưa ra.

Lời giải chi tiết

Các thông tin đó được hiểu là các số gần đúng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 5. Số gần đúng. Sai số
Gửi bài