Câu hỏi 1 trang 149 SGK Đại số 10

Hãy chứng minh công thức sin(a + b) = sina cosb + cosa sinb...

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chứng minh công thức sin(a + b) = sina cosb + cosa sinb.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{
& \sin (a + b) = \cos \left[ {{\pi \over 2} - (a + b)} \right] = \cos \left[ {({\pi \over 2} - a) - b)} \right] \cr
& = \cos ({\pi \over 2} - a)cos\,b\, + sin({\pi \over 2} - a)\sin b \cr
& = \sin \,a\,\cos b\, + \,\cos a\sin b \cr} \)

Loigiaihay.com

>> Xem thêm

Quảng cáo
close