Câu hỏi 1 trang 14 SGK Hình học 10

Xác định độ dài và hướng của vectơ ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho vectơ \(\overrightarrow a  \ne \overrightarrow 0 \) . Xác định độ dài và hướng của vectơ  \(\overrightarrow a  + \overrightarrow a\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\overrightarrow a  + \overrightarrow a  = 2\overrightarrow a \)

Độ dài của vecto \(\overrightarrow a  + \overrightarrow a\) bằng 2 lần độ dài của vecto \(\overrightarrow a\)

Hướng của vecto \(\overrightarrow a  + \overrightarrow a\) cùng hướng với vecto \(\overrightarrow a\) (vì 2 > 0).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close