Trả lời câu hỏi 1 trang 134 SGK Giải tích 12

Theo quy tắc cộng, trừ đa thức (coi i là biến), hãy tính...

Quảng cáo

Đề bài

Theo quy tắc cộng, trừ đa thức (coi \(i\) là biến), hãy tính:

\((3 + 2i) + (5 + 8i)\);

\((7 + 5i) – (4 + 3i)\);

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

\((3 + 2i) + (5 + 8i) = (3 + 5) + (2 + 8)i = 8 + 10i.\)

\((7 + 5i) – (4 + 3i) = (7 – 4) + (5 – 3)i = 3 + 2i.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close