Trả lời câu hỏi 1 trang 130 SGK Giải tích 12

Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau: -3 + 5i, 4 - i√2, 0 + πi, 1 + 0i...

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Tìm phần thực và phần ảo của các số phức sau:

\(- 3 + 5i;\,4 - i\sqrt 2 ;\,0 + \pi i;\,1 + 0i\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số phức \(z=a+bi\) có phần thực là \(a\) và phần ảo là \(b\).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Số phức

Phần thực

Phần ảo

\( - 3 + 5i\)

\( - 3\)

\(5\)

\(4 - i\sqrt 2 \)

\(4\)

\( - \sqrt 2 \)

\(0 + \pi i\)

\(0\)

\(\pi \)

\(1 + 0i\)

\(1\)

\(0\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close