Câu hỏi 1 trang 13 SGK Đại số 10

Giải câu hỏi 1 trang 13 SGK Đại số 10. Cho...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho:

A = { n ∈ N | n là ước của 12}

B = { n ∈ N | n là ước của 18}

LG a

Liệt kê các phần tử của A và của B

Lời giải chi tiết:

A = {1;2;3;4;6;12}

B = {1;2;3;6;9;18}

LG b

Liệt kê các phần tử của tập hợp C các ước chung của 12 và 18

Lời giải chi tiết:

C = {1;2;3;6}

Loigiaihay.com
Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Các phép toán tập hợp
Gửi bài