Câu hỏi 1 trang 13 SGK Đại số 10

Cho...

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho:

A = { n ∈ N | n là ước của 12}

B = { n ∈ N | n là ước của 18}

LG a

Liệt kê các phần tử của A và của B

Lời giải chi tiết:

\(A = {1;2;3;4;6;12}\)

\(B = {1;2;3;6;9;18}\)

LG b

Liệt kê các phần tử của tập hợp C các ước chung của 12 và 18

Phương pháp giải:

Liệt kê các phần tử chung của A và B

Lời giải chi tiết:

\(C = {1;2;3;6}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close