Câu hỏi 1 trang 126 SGK Đại số 10

Tính phương sai của bảng 6...

Quảng cáo

Đề bài

Tính phương sai của bảng 6

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Số trung bình cộng:

\(\displaystyle \overline x  = \frac{{16,7}}{{100}}.16 + \frac{{43,3}}{{100}}.18 \) \(+ \dfrac{{36,7}}{{100}}.20 + \dfrac{{3,3}}{{100}}.22 = 18,5\)

Phương sai:

\(\displaystyle {s^2} = {{16,7} \over {100}}{(16 - 18,5)^2}\) \(\displaystyle + {{43,3} \over {100}}{(18 - 18,5)^2}  + {{36,7} \over {100}}{(20 - 18,5)^2} \) \(\displaystyle + {{3,3} \over {100}}{(22 - 18,5)^2} \approx 2,382\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close