Câu C3 trang 259 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính khối lượng

Quảng cáo

Đề bài

Tính khối lượng của phôtôn ứng với bức xạ có \(\lambda  = 0,50\,\mu m\)

Lời giải chi tiết

Khối lượng của phôtôn ứng với bức xạ có bước sóng \(\lambda = 0,5(\mu m)\) là:

\({m_{ph}} = {h \over {c\lambda }} = {{6,{{625.10}^{ - 34}}} \over {{{3.10}^8}.0,{{5.10}^{ - 6}}}} = 4,{42.10^{ - 36}}(kg)\)  .

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close