Câu C1 trang 257 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hãy tính khối lượng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính khối lượng tương đối tính của một người có khối lượng nghỉ \(m_0= 60\; kg\) chuyển động với tốc độ \(0,8c\)

Lời giải chi tiết

\(m_0= 60\; (kg), v =0,8c\)

\( m = {{{m_0}} \over {\sqrt {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}} }} = {{60} \over {\sqrt {1 - {{{{\left( {0,8c} \right)}^2}} \over {{c^2}}}} }} = {{60} \over {0,6}} = 100(kg)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close