Câu C1 trang 257 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hãy tính khối lượng

Quảng cáo

C1. Hãy tính khối lượng tương đối tính của một người có khối lượng nghỉ \(m_0= 60\; kg\) chuyển động với tốc độ \(0,8c\).

Giải

\(m_0= 60\; (kg), v =0,8c\)

\( m = {{{m_0}} \over {\sqrt {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}} }} = {{60} \over {\sqrt {1 - {{{{\left( {0,8c} \right)}^2}} \over {{c^2}}}} }} = {{60} \over {0,6}} = 100(kg)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải