Câu C3 trang 148 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nêu quy ước tính

Quảng cáo

Đề bài

C3. Nêu quy ước tính chiều dòng điện ngược lại với quy ước nêu ở mục b thì công thức i(t) có gì thay đổi ? Có thể nhận xét gì về pha của cường độ dòng điện theo quy ước này?

Lời giải chi tiết

Nếu quy ước chiều dòng điện từ M tới A thì khi đó q giảm và \(i = \displaystyle{{dq} \over {dt}} < 0\).

Cho \(u = {U_0}\cos \omega t \Rightarrow q = C{U_0}\cos \omega t\)

\( \Rightarrow i = - q'(t) = C\omega {U_0}\sin \omega t = C\omega {U_0}\cos \left( {\omega t - {\pi \over 2}} \right).\)

Vậy theo quy ước này dòng điện sẽ chậm pha so với \(u\) một góc  \(\displaystyle{\pi \over 2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close