Câu C3 trang 148 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nêu quy ước tính

Đề bài

C3. Nêu quy ước tính chiều dòng điện ngược lại với quy ước nêu ở mục b thì công thức i(t) có gì thay đổi ? Có thể nhận xét gì về pha của cường độ dòng điện theo quy ước này?

Lời giải chi tiết

Nếu quy ước chiều dòng điện từ M tới A thì khi đó q giảm và \(i = \displaystyle{{dq} \over {dt}} < 0\).

Cho \(u = {U_0}\cos \omega t \Rightarrow q = C{U_0}\cos \omega t\)

\( \Rightarrow i = - q'(t) = C\omega {U_0}\sin \omega t = C\omega {U_0}\cos \left( {\omega t - {\pi \over 2}} \right).\)

Vậy theo quy ước này dòng điện sẽ chậm pha so với \(u\) một góc  \(\displaystyle{\pi \over 2}\)

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải