Câu C2 trang 258 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính năng lượng toàn phần

Quảng cáo

Đề bài

Tính năng lượng toàn phần của một vật đứng yên có khối lượng nghỉ \(m_0= 1\;kg\). So sánh năng lượng này với điện năng do Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình (có công suất \(1,92\) triệu kilôoát) có thể phát ra trong 1 năm.

Lời giải chi tiết

Năng lượng toàn phần của vật đứng yên là năng lượng nghỉ của vật.

\(E = {m_0}{c^{2}} = 1.{({3.10^8})^2} = {9.10^{16}}\left( J \right)\).

Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình có công suất \(P{\rm{ }} = {\rm{ }}1,{92.10^9}\;(W)\)

Điện năng phát ra của nhà máy trong 1 năm là :

\(A = P.t = 1,{92.10^9}.365.24.3600\approx {6.10^{16}}(J)\)

Vậy \(E > A\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close