Câu C2 trang 255 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Sau một giờ tính

Quảng cáo

C2. Sau một giờ tính theo đồng hồ chuyển động với tốc độ \(v = 0,6c\) thì đồng hồ này chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên là bao nhiêu giây ?

Giải

Ta có \(\Delta {t_0} = 1\) giờ, \(v = 0,6c\)

\(\Delta t = {{\Delta {t_0}} \over {\sqrt {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}} }} = {1 \over {\sqrt {1 - {{{{\left( {0,6c} \right)}^2}} \over {{c^2}}}} }} = {1 \over {0,8}} = 1,25\) giờ

\( \Rightarrow \) Đồng hồ này chạy chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên là: \(1,25-1=0,25\) giờ \(= 15\) phút.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải