Câu 4 trang SGK 256 Vật Lý 12 Nâng cao

Một đồng hồ chuyển động

Quảng cáo

Đề bài

Một đồng hồ chuyển động với tốc độ \(v = 0,8c\). Hỏi sau \(30\) phút (tính theo đồng hồ đó) thì đồng hồ này chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên bao nhiêu giây ?

Lời giải chi tiết

Đồng hồ chuyển động với tốc độ \(0,8c\).

Cho \(\Delta {t_0} = 30\) phút thì

\(\Delta t = {{\Delta {t_0}} \over {\sqrt {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}} }} = {{30} \over {\sqrt {1 - {{{{\left( {0,8c} \right)}^2}} \over {{c^2}}}} }} = {{30} \over {0,6}} = 50\) phút

Do đó đồng hồ này chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên là \(20\) phút.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close