Câu 4 trang SGK 256 Vật Lý 12 Nâng cao

Một đồng hồ chuyển động

Quảng cáo

Đề bài

Một đồng hồ chuyển động với tốc độ \(v = 0,8c\). Hỏi sau \(30\) phút (tính theo đồng hồ đó) thì đồng hồ này chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên đứng yên bao nhiêu giây ?

Lời giải chi tiết

Đồng hồ chuyển động với tốc độ \(0,8c\).

Cho \(\Delta {t_0} = 30\) phút thì

\(\Delta t = {{\Delta {t_0}} \over {\sqrt {1 - {{{v^2}} \over {{c^2}}}} }} = {{30} \over {\sqrt {1 - {{{{\left( {0,8c} \right)}^2}} \over {{c^2}}}} }} = {{30} \over {0,6}} = 50\) phút

Do đó đồng hồ này chậm hơn đồng hồ gắn với quan sát viên là \(20\) phút.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close