Câu C2 trang 23 SGK Vật lý 12

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm lại hai công thức (5.1 SGK) và (5.2 SGK).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

 

Ta có định lý hàm cos:

\(\eqalign{& {A^2} = A{}_1^2 + A{}_2^2 - 2{A_1}{A_2}\cos \left[ {\pi  - \left( {{\varphi _2} - {\varphi _1}} \right)} \right]  \cr & {A^2} = A{}_1^2 + A{}_2^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \left( {{\varphi _2} - {\varphi _1}} \right) \cr} \)

Theo hình vẽ: \(\overrightarrow A  = \overrightarrow {{A_1}}  + \overrightarrow {{A_2}} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 1 \right)\)

Chiếu (1) trục Ox:

\(A\cos \varphi  = {A_1}\cos {\varphi _1} + {A_2}\cos {\varphi _2}\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\)

Chiếu (1) trục Oy:

\(A\sin \varphi  = {A_1}\sin {\varphi _1} + {A_2}\sin {\varphi _2}\,\,\,\,\,\,\,\,\left( 3 \right)\)

Lập tỉ số:

\({{\left( 3 \right)} \over {\left( 2 \right)}} \Rightarrow \tan \varphi  = {{{A_1}\sin {\varphi _1} + {A_2}\sin {\varphi _2}} \over {{A_1}\cos {\varphi _1} + {A_2}\cos {\varphi _2}}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close