Câu C1 trang 260 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Nếu sử dụng thị kính

Quảng cáo

Nếu sử dụng thị kính như một kính lúp để quan sát ảnh A1B1, thì A1Bphải được đặt ở đâu?

Giải

Nếu sử dụng thị kính như một kính lúp để quan sát ảnh A1B1 thì A1B1 phải được đặt trong khoảng tiêu cự của thị kính.

Loigiaihay.com


Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 53. Kính hiển vi
Gửi bài