Bài 3 trang 263 SGK Vật lí 11 Nâng cao

Một kính hiển vi có

Quảng cáo

Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 1 cm và tai kính với tiêu cự f2 = 4 cm. Hai thấu kính cách nhau 17 cm. Tính độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực. Lấy Đ = 25 cm

Giải

f1­ = 1cm, f2 = 4cm, O1O2 = 17 cm

\( \Rightarrow \delta = {O_1}{O_2} - \left( {{f_1} + {f_2}} \right) = 17 - 5 = 12\left( {cm} \right)\)

\( \Rightarrow {G_\infty } = {{\delta Đ } \over {{f_1}{f_2}}} = {{12.25} \over {1.4}} = 75\)

 Loigiaihay.com


 

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 53. Kính hiển vi
Gửi bài