Câu C1 trang 239 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Tính năng lượng

Quảng cáo

Đề bài

Tính năng lượng của phôtôn ứng với vạch lam \({H_\beta }\).

Lời giải chi tiết

Vạch lam \({H_\beta }\) trong dãy Banme của quang phổ nguyên tử  Hiđrô có bước sóng đo được là \({\lambda _\beta } = 0,4861(\mu m)\) nên năng lượng của phôtôn tương ứng là

\({\varepsilon _\beta } = {{hc} \over {{\lambda _\beta }}} = {{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}} \over {0,{{4861.10}^{ - 6}}}} \Rightarrow {\varepsilon _\beta } = 4,{089.10^{ - 19}}(J)\). 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài