Câu 3 trang 241 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Dãy Ban-me ứng với sự chuyển

Quảng cáo

Bài 3. Dãy Ban-me ứng với sự chuyển êlectron từ quỹ đạo ở xa hạt nhân về quỹ đạo nào sau đây?

A. Quỹ đạo K.                                     B. Quỹ đạo L.

C. Quỹ đạo M.                                    D. Quỹ đạo N.

Giải

Dãy Ban-me ứng với sự dịch chuyển các quỹ đạo dừng bên ngoài về quỹ đạo L.

Chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài