Câu C1 trang 226 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hãy tính năng lượng

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 12 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đỏ \(\lambda = 0,75\mu m\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Năng lượng phôtôn ứng với ánh sáng đỏ (\(\lambda = 0,75\mu m\) )

\(\varepsilon = {{hc} \over \lambda } = {{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}} \over {0,{{75.10}^{ - 6}}}} = 2,{65.10^{ - 19}}(J)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close