Câu C1 trang 226 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hãy tính năng lượng

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đỏ \(\lambda = 0,75\mu m\)

Lời giải chi tiết

Năng lượng phôtôn ứng với ánh sáng đỏ (\(\lambda = 0,75\mu m\) )

\(\varepsilon = {{hc} \over \lambda } = {{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}} \over {0,{{75.10}^{ - 6}}}} = 2,{65.10^{ - 19}}(J)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close