Câu C1 trang 170 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Hiệu suất của máy biến áp

Quảng cáo

Đề bài

Hiệu suất của máy biến áp trong thực tế có thể  đạt tới \(98 - 99\%\). Hãy viết biểu thức tính hiệu suất của máy biến áp và giải thích vì sao nó có thể đạt tới giá trị lớn.

Lời giải chi tiết

Hiệu suất của máy biến áp là tỉ số (tính ra %) giữa công suất lấy ra ở mạch thứ cấp P2 và công suất đưa vào ở mạch sơ cấp P1.

                                          \(H = {{{P_2}} \over {{P_1}}}\)

Sự hao phí điện năng trong máy biến áp gồm có sự toả nhiệt Jun - Lenxơ trong các cuộn dây và do dòng Phucô trong lõi. Ta hạn chế bằng cách dùng dây dẫn bằng đồng tốt và lõi thép làm bằng các lá thép kĩ thuật mỏng ghép cách điện với nhau.

Vì vậy hiệu suất của máy biến áp rất cao, trong thực tế có thể đạt tới \(98\%\) hay \(99\%\) 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài