Câu 3 trang 172 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Cuộn sơ cấp

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3. Cuộn sơ cấp của một máy biến áp được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp \(380\) V. Cuộn thứ cấp có dòng  điện cường độ \(1,5\) A chạy qua và có điện áp giữa hai đầu dây là \(12\) V. Biết số vòng dây của cuộn thứ cấp là \(30\). Tính số vòng dây của cuộn sơ cấp và cường độ dòng điện chạy qua nó. Bỏ qua hao phí điện năng trong máy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức: \(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{N_1}{N_2}\)

+ Sử dụng biểu thức: \(\dfrac{I_1}{I_2}=\dfrac{U_2}{U_1}\)

Lời giải chi tiết

Điện áp sơ cấp \({U_{1}} = {\rm{ }}380\) (V)

Cường độ thứ cấp \({I_2} = 1,5\) (A) và điện áp thứ cấp \({U_2} = {\rm{ }}12\) (V)

Số vòng dây của cuộn thứ cấp \({N_2} = 30\) vòng

Ta có:

\(\displaystyle{{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{N_1}} \over {{N_2}}} \Rightarrow {N_1} = {{{U_1}} \over {{U_2}}}{N_2}\)

\(\displaystyle{N_1} = {{380 \times 30} \over {12}} = 950\)   (vòng)

Lại có:

\(\displaystyle{{{I_1}} \over {{I_2}}} = {{{U_2}} \over {{U_1}}} \Rightarrow {I_1} = {{{U_2}} \over {{U_1}}}{I_2}\)

\(\displaystyle{I_1} = {{12 \times 1,5} \over {380}}  \approx  0,047(A)\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài