Câu C1 trang 158 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Công suất tức thời

Quảng cáo

Đề bài

C1. Công suất tức thời biến đổi theo quy luật nào? Đối với dòng điện tần số \(50\) Hz, công suất tức thời biến đổi tuần hoàn bao nhiêu lần trong một giây ?

Lời giải chi tiết

Công suất tức thời \(p = UI\cos \varphi + UIcos\left( {2\omega t + \varphi } \right)\) biến đổi theo quy luật hàm số sin với chu kì  bằng một nửa chu kì của dòng điện xoay chiều \(i = {I_0}\cos \omega t.\)

Do đó nếu tần số dòng điện là \(f = 50\) (Hz) thì \(p\) sẽ có tần số :

\( f' = 2f = 2.50 = 100\) (Hz).

=> Trong một giây, công suất biến đổi tuần hoàn 100 lần

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close