Câu C1 trang 147 SGK Vật Lý 12 Nâng cao

Nêu cấu tạo

Đề bài

C1. Nêu cấu tạo của tụ điện và giải thích tại sao tụ điện không cho dòng 1 chiều đi qua.

Lời giải chi tiết

Tụ điện có cấu tạo gồm hai bản cực phẳng bằng kim loại đặt song song và cách điện với nhau, ở giữa hai bản cực là chất điện môi. Khi đặt vào hai bản cực một điện áp không đổi U thì tụ điện tích điện đến giá trị Q.

Do đó tụ điện không cho dòng điện không đổi đi qua.

Loigiaihay.com

?>
Gửi bài tập - Có ngay lời giải