Câu 8 trang 33 SGK Hóa 12 Nâng cao

Cho lên men 1m3 nước rỉ đường , sau đó chưng cất thì được 60 lít cồn

Quảng cáo

Đề bài

Cho lên men 1 \({m^3}\) nước rỉ đường , sau đó chưng cất  thì được \(60\) lít cồn \(96^\circ \). Tính khối lượng glucozơ có trong 1 \({m^3}\) nước rỉ đường glucozơ trên, biết rằng khối lượng riêng của ancol etylic bằng \(0,789\) g/ml ở \(20^\circ C\) và hiệu suất quá trình lên men đạt \(80\%\).

Lời giải chi tiết

Thể tích ancol etylic có trong \(60\) lít cồn \(96^\circ \) là: \({{60.96} \over {100}} = 57,6\) (lít)

Khối lượng của \(57,6\) lít ancol etylic là: \(57,6.0,789 = 45,4464\) (kg)

\(\eqalign{
& {C_6}{H_{12}}{O_6}\buildrel {enzim,30 - 35^\circ C} \over
\longrightarrow 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2} \cr 
& \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,180(g)\;\;\;\,\,\,\,\,\,\buildrel {} \over
\longrightarrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,92(g) \cr 
& \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,x(kg)?\,\,\;\;\;\;\buildrel {H\% = 80\% } \over
\longrightarrow \,\,\,45,4464(kg) \cr} \)

Khối lượng glucozơ có trong 1 \({m^3}\) nước rỉ đường là:

\({{45,4464.180.100} \over {92.80}} = 111,146(kg).\)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close