Câu 8 trang 207 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Em chọn phương án sản xuất benzen nào dưới đây, vì sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Dầu mỏ hiện ta đang khai thác được chứa rất ít benzen. Em chọn phương án sản xuất benzen nào dưới đây, vì sao ? Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra:

Lời giải chi tiết

Loigiaiahy.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài