Câu 8* trang 153 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy lập công thức tính % về khối lượng của C, H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét kết quả thu được.

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy lập công thức tính % về khối lượng của C, H của monoxicloankan theo số lượng nguyên tử C trong phân tử. Nhận xét kết quả thu được.

b) Cũng hỏi như câu (a) đối với ankan. Hàm lượng % C, H ở ankan \({C_n}{H_{2n + 2}}\) sẽ biến đổi như thế nào khi \(n \to \infty \) ?

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) \({C_n}{H_{2n}}\) có \(\% {m_C} = \frac{{12n}}{{14n}}.100 = 85,71\% ;\)

\(\% {m_H} = \frac{{2n}}{{14n}}.100 = 14,29\% \)

Nhận xét : Với xicloankan, phần trăm khối lượng C và H không đổi, không phụ thuộc vào n.

b) \({C_n}{H_{2n + 2}}\) có \(\% {m_C} = \frac{{12m}}{{14m + 2}}.100(m \in {N^*})\)

- Khi  m = 1. Ta có \(\% {m_C} = 75\% ,\% {m_H} = 25\% \)

- Khi \(m \to \infty \). Ta có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } \frac{{12m}}{{14m + 2}}.100 = \mathop {\lim }\limits_{x \to \infty } \frac{{m.1200}}{{m(14 + \frac{2}{m})}} = \frac{{600}}{7}\% ;\)

\(\% {m_H} = \frac{{100}}{7}\% \)

Nhận xét: Khi m tiến dần từ 1 đến \(\infty \), giới hạn phần trăm khối lượng của C và H biến đổi như sau: \(75\%  < \% {m_C} < \frac{{600}}{7}\% ;25\%  \le \% {m_H} < \frac{{100}}{7}\% \).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close