Câu 7 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Một cánh quạt của máy phát điện bằng sức gió có đường kính 8m, quay đều với tốc độ 45 vòng/ phút. Tính tốc độ dài tại một điểm nằm ở vành của cánh quạt.

Quảng cáo

Bài 7. Một cánh quạt của máy phát điện bằng sức gió có đường kính 8m, quay đều với tốc độ 45 vòng/ phút. Tính tốc độ dài tại một điểm  nằm ở vành của cánh quạt.

Giải

\(r=4\) m, quay đều với tốc độ \(45\) vòng/phút \(= 0,75\) vòng/s => tần số f = 0,75 vòng/s.

⇒ Tốc độ góc \(ω = 2πf = 2π.0,75 = 1,5π\) (rad/s).

Tốc độ dài tại 1 điểm ở vành cánh quạt

\(v= ωr = 1,5π.4= 18,84\) (m/s).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài