Câu 8 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

Tại thời điểm t=0, một bánh xe đạp bắt đầu quay quanh một trục gia tốc góc không đổi. Sau 5s nó quay được một góc 25 rad. Tính tốc độ góc và gia tốc góc của bánh xe tại thời điểm t=5s.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Bài 8. Tại thời điểm \(t=0\), một bánh xe đạp bắt đầu quay quanh một trục gia tốc góc không đổi. Sau 5 s nó quay được một góc 25 rad. Tính tốc độ góc và gia tốc góc của bánh xe tại thời điểm \(t=5\) s.

Giải

Khi \(t= 0\), bánh xe đạp bắt đầu quay quanh 1 trục

\( \Rightarrow {\omega _0} = {\rm{ }}0\), chọn \({\varphi _0} = {\rm{ }}0\).

Ta có \(\varphi = {1 \over 2}\gamma {t^2} \Rightarrow \gamma = {{2\varphi } \over {{t^2}}} = {{2.25} \over {{5^2}}} = 2\left( {rad/{s^2}} \right)\) .

\(\omega  = \gamma t = 2.5 = 10\) (rad/s).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Câu 7 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

  Câu 7 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

  Một cánh quạt của máy phát điện bằng sức gió có đường kính 8m, quay đều với tốc độ 45 vòng/ phút. Tính tốc độ dài tại một điểm nằm ở vành của cánh quạt.

 • Câu 6 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

  Câu 6 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

  Rôto của một động cơ quay đều, cứ mỗi phút quay được 3 000 vòng. Trong 20s, rôto quay được một góc bằng bao nhiêu ?

 • Câu 5 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

  Câu 5 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

  Một bánh xe quay nhanh dần đều quanh trục. Lúc t = 0 bánh xe có tốc độ góc 5 rad/s. Sau 5s, tốc độ góc của nó tăng lên 7 rad/s. Gia tốc góc của bánh xe là

 • Câu 4 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

  Câu 4 trang 9 SGK Vật lý 12 Nâng cao

  Bánh đà của một động cơ từ lúc khởi động đến lúc đạt tốc độ góc 140 rad/s phải mất 2s.

Gửi bài tập - Có ngay lời giải