Câu 7 trang 48 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch kiềm, vì khi đó:

Quảng cáo

Đề bài

Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho nó tác dụng với dung dịch kiềm, vì khi đó:

A. thoát ra một chất khí màu lục nhạt

B. thoát ra một chất khí không màu, mùi khai, làm xanh giấy quỳ tím ẩm

C. thoát ra một chất khí màu nâu đỏ, làm xanh giấy quỳ tím ẩm.

D. thoát ra chất khí không màu, không mùi.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án B 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài