Câu 60 trang 62 Sách Bài tập Hình học 11 Nâng cao

Vẽ hình chiếu của hình hộp ABCD.A1B1C1D1 lên một mặt phẳng (P) theo phương chiếu AC1 (AC1 không song song với (P)).

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ hình chiếu của hình hộp ABCD.A1B1C1D1 lên một mặt phẳng (P) theo phương chiếu AC1 (AC1 không song song với (P)).

Lời giải chi tiết

Chọn mặt phẳng chiếu (P) qua C1 và không chứa A. Gọi O là tâm của hình hộp. Khi đó hình chiếu của các điểm A, O, C1 là điểm C1.

Hình chiếu của đoạn thẳng B1D là đoạn thẳng B’D’ nhận C1 làm trung điểm.

Hình chiếu của đoạn thẳng CA1 là đoạn thẳng C’A’ nhận Clàm trung điểm.

Hình chiếu của đoạn thẳng BD1 là đoạn thẳng B’’D’’ nhận C1 làm trung điểm.

Vậy hình chiếu của hình hộp ABCD.A1B1C1D1 lên mp(P) theo phương chiếu AC1 là lục giác A’B’B’’C’D’D’’ có các cạnh đối song song và bằng nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close