Câu 6 trang 47 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Cho cân bằng hóa học sau:

Quảng cáo

Đề bài

Cho cân bằng hóa học sau:

 

Cân bằng trên sẽ dịch chuyển theo chiều nào (có giải thích) khi:

a) tăng nhiệt độ

b) hóa lỏng amoniac để tách amoniac ra khỏi hỗn hợp phản ứng

c) giảm thể tích của hệ phản ứng

Lời giải chi tiết

 

Theo nguyên lí dịch chuyển cân bằng Lechatelier

a) Khi tăng nhiệt độ cân bằng hóa học dịch chuyển theo chiều thu nhiệt, tức chiều nghịch, chiều phân hủy \(N{H_3}\)

b) Khi hóa lỏng \(N{H_3}\) nồng độ \(N{H_3}\) giảm cân bằng hóa học sẽ dịch chuyển theo chiều làm tăng nồng độ \(N{H_3}\) (chiều thuận) tạo thành \(N{H_3}\)

c) Giảm thể tích của hỗn hợp của phản ứng cân bằng hóa học dịch chuyển theo chiều làm giảm áp suất (chiều thuận) tạo ra \(N{H_3}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài