Câu 6 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong quang hợp các nguyên tử ôxi của C02 cuối cùng sẽ có mặt ở đâu?

A. O2 thải ra.           C. O2 và glucôzơ.

B. Glucôzơ.              D. Glucôzơ và H2O.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM

Lời giải chi tiết

Đáp án: D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài