Câu 6 trang 207 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Để sản xuất cumen (isopopylbenzen) người ta cho benzen phản ứng với propen có xác tác axit, hãy viết phương trình hóa học của phản ứng.

Quảng cáo

Đề bài

a) Để sản xuất cumen (isopopylbenzen) người ta cho benzen phản ứng với propen có xác tác axit, hãy viết phương trình hóa học của phản ứng.

b) Để sản xuất 1,0 tấn cumen cần dùng tối thiểu bao nhiêu \({m^3}\) (đktc) hỗn hợp khí tách được từ khí crackinh gồm 60% propen và 40% propan (về thể tích)? Biết rằng hiệu suất phản ứng đạt 80%.

c) Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng khi cho 1 mol cumen tác dụng với:

1 mol brom có mặt bột Fe;                             1 mol brom có chiếu sáng

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài