Bài 5 trang 64 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 5 trang 64 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hai bình cầu giống nhau, bình I chứa nước còn bình II chứa rượu, khoảng cách từ mặt thoáng chất lỏng đến đáy của hai bình là như nhau (hình H8.17). Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Khi hai điểm M, M’ trong hai bình có cùng độ sau so với mặt thoáng thì áp suất chất lỏng tại hai điểm này bằng nhau.

B. Trong bình I, điểm M cao hơn điểm N nên áp suất chất lỏng tại điểm M nhỏ hơn áp suất chất lỏng tại điểm N.

C. Áp suất chất lỏng tại các điểm trên thành bình đều tác dụng theo phương ngang.

D. Áp suất chất lỏng nên đáy bình I nhỏ hơn áp suất chất lỏng lên đáy bình II.

                                          

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- Đáp án A sai vì trọng lượng riêng của hai chất lỏng khác nhau nên áp suất ở M và M là khác nhau.

- Đáp án B đúng vì ở cùng chất lỏng điểm nào gần mặt thoáng hơn sẽ có áp suất nhỏ hơn.

- Đáp án C sai vì phương của áp suất luôn vuông góc với mặt tiếp xúc.

- Đáp án D sai vì trọng lượng riêng của bình I lớn hơn trọng lượng riêng của bình II nên áp suất của đáy bình I phải lớn hơn áp suất của đáy bình II.

Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close