Câu 5 trang 6 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 5 trang 6 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Hãy vẽ lại một số kí hiệu bản đồ ứng với lời chú giải sau đây:

………… Biên giới quốc gia

………… Thủ đô

………… Thành phố

………… Sông

………… Mỏ than

Trả lời:

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close