Câu 5 trang 48 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 5 trang 48 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Dựa vào bảng số liệu ở trang 128 SGK, hãy so sánh diện tích và số dân của Thành phố Hồ Chí Minh với các thành phố khác.

Trả lời

Thành phố Hồ Chí Minh  có diện tích và dân số lớn nhất so với các thành phố khác còn lại ở nước ta.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close