Câu 1 trang 46 Vở bài tập Địa lí 4

Giải bài tập Câu 1 trang 46 Vở bài tập Địa lí 4

Quảng cáo

Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí ở đâu trên đất nước ta?

Trả lời

Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở phía nam đất nước, bên sông Sài Gòn.

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close