Câu 5 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Viết phương trình hóa học vủa các phản ứng xảy ra.

Quảng cáo

Đề bài

Bằng thí nghiệm nào có thể biết được nitơ có lẫn một trong những tạp chất: clo, hiđro, clorua, hiđro sunfua ? Viết phương trình hóa học vủa các phản ứng xảy ra.

Lời giải chi tiết

- Dẫn hỗn hợp khí trên qua dung dịch (KI + hồ tinh bột) thấy có màu xanh xuất hiện có khí clo \(C{l_2} + 2KI \to 2KCl + {I_2}\).  

- Dẫn qua dung dịch \(Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2}\) có \( \downarrow \) đen là \({H_2}S\)

\({H_2}S + Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} \to CuS \downarrow đen + 2HN{O_3}\)

- Dẫn qua dung dịch \(AgN{O_3}\) \( \downarrow \) có trắng là HCl

\(HCl + AgN{O_3} \to AgCl \downarrow trắng + HN{O_3}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close