Câu 5 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 39 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Ti thể và lục lạp đều:

A. Tổng hợp ATP                   

C. Khử NAD+ thành NADH.

B. Lấy electron từ H2O           

D. Giải phóng O2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM

Lời giải chi tiết

Đáp án: A 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài