Bài 5 trang 38 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 5 trang 38 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Khi ngồi trên ô tô, trên máy bay đang chuyển dộng ta thường được khuyên thắt dây an toàn (hình H5.13). Em hãy cho biết tác dụng của dây này.

- Hai bạn nhỏ A, B đang chơi trò đuổi bắt (hình H5.14). Khi bạn A sắp đuổi kịp và bắt được bạn B, bạn B thình lình rẽ ngoặt sang hướng khác. Vì sao bạn B làm như vậy thì bạn A khó bắt được bạn B ?

- Một chén muối đầy vun (hình H5.15). Để muối nằm dẹt chặt xuống trong chén, người ta thường cầm và đập nhẹ chén muối muối xuống mặt bàn vài lần. Vì sao làm như vậy thì muối lại được dồn xuống phía dưới trong chén ?

 

Lời giải chi tiết

- Khi ngồi trên ô tô, trên máy bay đang chuyển động ta thường được khuyên thắt dây an toàn. Vì ô tô, máy bay là các phương tiện chuyển động với tốc độ cao, khi dừng lại gấp thì người sẽ có xu hướng ngả về phái trước và rất nguy hiểm. Khi thắt dây an toàn thì sẽ giữ người lại.

- Khi bạn A sắp đuổi kịp và bắt được bạn B, bạn B thình lình rẽ ngoặt sang hướng khác. Khi đó theo quán tính bạn A vẫn chạy theo hướng cũ còn bạn B đã chạy theo hướng khác nên khó bắt.

- Để muối nằm dẹt chặt xuống trong chén, người ta thường cầm và đập nhẹ nhẹ chén muối xuống mặt bàn vài lần thì muối lại được dông xuống phái dưới trong chén vì khi đập như vậy chén và muối cùng chuyển động, nhưng khi chén dừng lại do mặt bàn thì muối vẫn tiếp tục chuyển động và nén chặt lại.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close