Câu 5 trang 34 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 5 trang 34 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Em hãy xác định và điền tên một số địa danh tiêu biểu trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 vào lược đồ dưới đây:

Lược đồ chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

Trả lời:

Lược đồ chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close