Câu 3 trang 33 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 3 trang 33 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Dưới đây là hình ảnh Bác Hồ làm việc bên chiếc lều dựng tạm trên đường đi kiểm tra mặt trận Biên giới năm 1950:

Hình ảnh trên giúp em hiểu thêm điều gì về Bác Hồ?

Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng nhất.

☐ Bác Hồ cũng chịu đựng gian khổ như những chiến sĩ ngoài mặt trận.

☐ Bác Hồ luôn bám sát thực tế để lãnh đạo kháng chiến.

☐ Bác ghi nhật kí trên đường hành quân.

Trả lời: 

☒ Bác Hồ luôn bám sát thực tế để lãnh đạo kháng chiến.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close