Câu 5 trang 151 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy phân biệt propan và xiclopropan bằng phương pháp hóa học

Quảng cáo

Đề bài

Hãy phân biệt propan và xiclopropan bằng phương pháp hóa học

Lời giải chi tiết

Dùng dung dịch \(B{r_2}\)  nhận biết được xiclopropan vì xiclopropan làm mất màu dung dịch \(B{r_2}\) tuy rất chậm.

\(\nabla  + B{r_2} \to Br - C{H_2} - C{H_2} - C{H_2}Br\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close