Câu 5 trang 147 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Trong mục ứng dụng của ankan nêu trong bài học, những ứng dụng cụ thể nào dựa chủ yếu vào tính chất vật lí, những ứng dụng cụ thể nào dựa chủ yếu vào tính chất hóa học ?

Quảng cáo

Đề bài

Trong mục ứng dụng của ankan nêu trong bài học, những ứng dụng cụ thể nào dựa chủ yếu vào tính chất vật lí, những ứng dụng cụ thể nào dựa chủ yếu vào tính chất hóa học ?

Lời giải chi tiết

- Những ứng dụng dựa chủ yếu vào tính chất vật lí: Làm dung môi, làm sáp, dầu bôi trơn,…

- Những ứng dụng dựa chủ yếu vào tính chất hóa học: Làm nguyên liệu điều chế ra etilen, tổng hợp PE, ancol etylic,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close