Câu 5 trang 139 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn và thu gọn nhất của các chất sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết công thức cấu tạo thu gọn và thu gọn nhất của các chất sau:

a) isopentan                

b) neopentan              

c) hexan

d) 2,3-đimetylbutan

e) 3-etyl-2-melylheptan               

g) 3,3-đietylpentan

Lời giải chi tiết

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close