Câu 4 trang 68 SGK Công Nghệ 7

Ở địa phương em ,nếu có trồng cây rừng , thường trồng bằng cây non có bầu hay bằng cây non rễ trần , tại sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Ở địa phương em, nếu có trồng cây rừng, thường trồng bằng cây non có bầu hay bằng cây non rễ trần, tại sao ? 

Lời giải chi tiết

Ở địa phương em nếu có trồng rừng, thường trồng bằng cây non có bầu. Vì khả năng sống của cây sẽ cao hơn đồng thời quá trình vận chuyển cây sẽ không ảnh hưởng đến bộ rễ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close