Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 67 SGK Công nghệ 7

Em hãy quan sát hình 43 và ghi vào vở bài tập thứ tự các bước vào dưới mỗi hình cho đúng với quy trình trồng cây rễ trần:

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy quan sát hình 43 và ghi vào vở bài tập thứ tự các bước vào dưới mỗi hình cho đúng với quy trình trồng cây rễ trần:

- Tạo lỗ trong hố đất.

- Đặt cây vào lỗ trong hố.

- Lấp đất kín gốc cây.

- Nén đất.

- Vun gốc.

Lời giải chi tiết

Thứ tự các hình đúng với quy trình trồng cây rễ trần là:

Hình a: Tạo lỗ trong hố đất

Hình c: Đặt cây vào lỗ trong hố

Hình e: Lấp đất kín gốc cây

Hình b: Vun gốc

Hình d: Nén đất

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close